Thông báo vào xem điểm quá trình

Go down

Thông báo vào xem điểm quá trình

Post by thaophan on Mon May 22, 2017 4:40 pm

Chào các em ,
Cô đã đăng điểm quá trình của các em lên trang học tập.
Đề nghị các em vào xem và gửi phản hồi nếu thắc mắc trước ngày 24/5.
Nếu các bạn không gửi phản hồi thì xem như không có thắc mắc điều gì.
Cô sẽ gửi điểm và khóa sổ để nộp phòng đào tạo.
Cheers,
Thảo

thaophan

Posts : 53
Join date : 2017-02-07

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum