Nguyễn Quỳnh Nga

Go down

Nguyễn Quỳnh Nga

Post by Nguyễn Quỳnh Nga on Wed May 10, 2017 12:19 pm

FINAL TEST
Bài kiểm tra cuối kì môn cô Phan T Thanh Thảo
Do em sử dụng phần mềm Omega T nên chỉ có file clean không có file unclean cô ạ.
Attachments
bài kiểm tra môn cô Phan T Thanh Thảo.zip You don't have permission to download attachments.(229 Kb) Downloaded 5 times

Nguyễn Quỳnh Nga

Posts : 6
Join date : 2017-02-08

View user profile

Back to top Go down

Re: Nguyễn Quỳnh Nga

Post by thaophan on Wed May 10, 2017 4:41 pm

Ok Nga. Thanks

thaophan

Posts : 53
Join date : 2017-02-07

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum